Zajęcia muzyczne i rytmika

Zajęcia umuzykalniające w oparciu o inspiracje metodą E.E. Gordona dla niemowląt i dzieci do lat 3 – polegają na stymulowaniu rozwoju muzycznego dziecka głównie za pomocą śpiewu. Ich głównym celem jest rozwój zdolności muzycznych a za ich pomocą wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Ponadto nasze dziecko uczy się harmonijnego i rytmicznego poruszania się, które jest podstawą rozumienia i wyczucia rytmu. Dzięki zajęciom maluchy znacznie łatwiej i na dłuższy czas potrafią koncentrować swoja uwagę, co oczywiście wpływa na ich rozwój intelektualny, w tym zwiększoną płynność mowy.