Zabawy gimnastyczne i gimnastyka

Dla starszych dzieci prowadzimy różnego rodzaju ćwiczenia usprawniające mowę, stanowią one formę zabawy a jednocześnie pracujemy nad przyszłą wymową.

Przykładowo – dmuchanie w balonik jest nie tylko czynnością absorbującą aktywność oddechową płuc, ale także świetną zabawą dla dziecka. Zachęcone pojawiającym się efektem coraz większego balonika, zechce nadmuchać go do pożądanych rozmiarów. Nie ma przy tym wszystkim świadomości, że w ten sposób pracuje nad prawidłową wymową.

Kładziemy też nacisk na rozwój motoryki małej i dużej oraz rozwój umiejętności, dzieci uczestniczą w gimnastyce ogólnorozwojowej, z elementami Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz w zajęciach z chustą Klanza.