Praca w Baby Space

„Żłobek BABY SPACE” zatrudni opiekunkę.

Zakres obowiązków:

Opieka nad dziećmi (w wieku od ok. 12 m-cy do 3 lat), towarzyszenie im w sytuacjach codziennych (posiłki, spacer, toaleta,) oraz dbanie o porządek i czystość w żłobku w czasie dnia pracy.

Profil kandydatki: Osoba posiadająca uprawnienia do pracy w żłobku (pielęgniarka, opiekunka dziecięca, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog)

Cechy osobowości: pogodne usposobienie, pracowitość, empatia w stosunku do dzieci, wysoka kultura osobista.

Prosimy o przesłanie CV na adres: info@babyspace.pl lub dyrektor@babyspace.pl