Nasze inspiracje

W prowadzonych zajęciach będziemy wspierać się i inspirować:

  • programem dwujęzyczności wg metody Claire Selby – autorka po wieloletnich doświadczeniach w pracy z dziećmi stworzyła programy nauki języka angielskiego dla najmłodszych, który ma na celu wprowadzanie dziecka w świat języka angielskiego równolegle do języka polskiego tak, aby angielski nigdy nie stał się dla niego językiem obcym;
  • elementami Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – metoda ta ma za zadanie zaspokojenie naturalnych potrzeb dziecka, dotyczących kontaktów z innymi osobami. Jest to metoda ogólnorozwojowa pozwalająca dziecku rozwijać świadomość własnego „ja”, a zarazem metoda diagnostyczna i terapeutyczna. Za pomocą gestu, dotyku i ruchu dziecko nawiązuje pozytywne relacje z rówieśnikami;
  • ideami pedagogiki Marii Montessori – znanym hasłem pedagogiki Marii Montessori jest zdanie: „Pomóż mi samemu to zrobić”. Celem wychowania jest uniezależnienie dziecka od dorosłych, jego samodzielność oraz odpowiedzialność za siebie i otaczający świat. Jest to niewątpliwie nasza inspiracja w opiece nad dziećmi i przygotowywaniu ich od następnego, przedszkolnego etapu.
  • elementami metody E.E. Gordona – skutecznymi w prowadzeniu zajęć umuzykalniających dla niemowląt i dzieci. Kształcenie języka muzycznego przyczynia się do kształtowania zdolności komunikacyjnych tj. słuchanie, gestykulowanie, mowę oraz czytania i pisania.